29.9.2016

שמעון פרס - פוסט זיכרון למדריך הטיולים* מסע ה-14 - נסיעה מסוכנת לאום רשרש 1945

מאמר מפי שמעון פרס מחוברת עידן 6

תקציר וראיון עם שמעון פרס ע"י חבורת "בטבע"
כך נצלו חייו של שמעון פרס - כתבה מYnet על מסע הנוער העובד למצדה ב1942


"מחנה ג'. ממשיכים עם הדייק. יש שרידי מגדלים לאורכו. נראים פיתולים ... משביל הנחש מצד מזרח להר. מחנה ד', יושבים לאכול. צוק נפלא של מסדה נראה מפה. שמעון עלה מצד זה ונעלם, שמריה ושרוליק עולים אחריו.... בגובה רב נראים שמריה, שמעון ושרוליק בכיוון לירידה.......... המעפילים חוזרים. הם מצאו למעלה את שמעון במצב טרגי ביותר"
* שמעון פרס בסרטני "יומני כרמל" על מחנות הנוער העובד ופריצת שביל הנחש.


עדכונים בהמשך...

16.7.2015

פוסט אורח - "על דעת המקום: כִּפְלֵי שֵׁמוֹת במפת ישראל"


מתוך הבלוג הנהדר עונג שבת (עונ"ש)

מאת יהודה זיו

כתום מלחמת העצמאות, ובעקבות מבצע 'עובדה', נוספו על מדינת ישראל גם מרחבי הנגב, והם נוטלים היום כ-60% משטחה. בן-גוריון, שזה מכבר נשא בליבו את חזון הפרחת שממות הנגב, חָכַךְ אז בדעתו:במה להתחילבְּעִבְרוּת השמות ראה בן-גוריון הצהרת נוכחות שאין קולעת ממנה ולפיכך מיהר להקים, כבר ביולי 1949, את 'הוועדה לקביעת שמות גיאוגראפיים [עבריים] בנגב'. רק יישובים עבריים אחדים היו אז בנגבבצפון-מערבו בלבד, ועל הוועדה הוטל לקבוע שמות עבריים לא רק ליישובים אלא לכל האתרים והעצמים הגיאוגרפיים ('ועדת שמות היישובים' הרגילהשפעלה מאז 1925 בצד הקרןהקיימת לישראלקראה מתוקף הגדרתה שמות ליישובים בלבד). 
במהלך כעשרה חודשים קיימה ועדה זו 29 ישיבות (שלוש מדי חודש), יצאה לסיורים בנגב (חלקם אף מוטסים) וקבעה מדרום לקו עזה – עין-גדי 561 שמות חדשים (בהם רק 24 שמות יישובים). קובץ החלטותיה של אותה 'ועדת השמות לנגב' נושא את התאריך 29 במאי 1950, מועד ישיבתה האחרונה, בה ניתנה לכולן גושפנקה רשמית

ההמשך בקישור:
http://onegshabbat.blogspot.co.il/2013/08/blog-post_9507.html