20.6.2011

היווצרות הגליל העליון והגולן - המחשה

היווצרות הגולן - המחשה

הרדוף הנחלים הרמאי

בואו ננסה לתאר צמח בעל פרחים...
כדי להתרבות זקוק הצמח לחרקים (מאביקים) אשר יעבירו את האבקנים שבפרחיו להפריה.
לשם כך פיתחו הצמחים סוגים שונים של פרחים, צבעים שונים מושכים מאביקים שונים, וכן העונה, הריח וגודל הפרח.
אך רוב הפרחים גם נותנים תמורה על עבודת המאביקים - הצוץ.

למה פרחי ההרדוף כלכך גדולים ובצבעים בוהקים אך אין בהם צוף? ואם כך איך הוא בכל זאת מתרבה?

על כך במאמר הבא - מתוך ארץ וטבע