4.1.2011

איור של עמק יזרעאל ורכס הכרמל

מקור - אריה בר

המאסיב הערבו-נובי וים טתיס

כמו כל דבר בצבא גם סלעי ארץ ישראל מחולקים בגדול ל-3.


מקור - אריה בר
בצפון ובמרכז -סלעי משקע ימי מימי ים טתיס.
בנגב - סלעי משקע ימי ואבן חול ומסמנים את חוף ים טתיס הקדום.
ובאיזור אילת ודרומה - סלעי יסוד המרכיבים את המאסיב הערב-נובי וחול צבעוני.האיור מתאר את זוית המאסיב הערב נובי נכון ללפני 250-570 מליון שנה. נחלים זרמו מדרום לצפון ומילאו שכבת חול צבעוני מעל סלע היסוד. ים תטיס מילא את תפקידו והשקיע סלעי משקע ימי שהלכו והתעבו ככל שהעמיק הים.
את התוצאה ניתן לראות באיור הסכמטי הבא:


אפשר להיזכר בתהליכים העיקריים מהפוטס הקודם.