16.4.2011

מסלולי סובב ערד

אני לא נוהג להמליץ באתר אל מסלולים אלא יותר על תוכנם של אתרים,
אבל בערד יצרו פרויקט יפה של מיפוי מסלולים בסביבתה.

גולת הכותרת היא מפת המסלולים, נוחה מאוד ומכילה את נקודות העניין בכל מסלול.