5.5.2012

קו פרשת המים בנגב

מקור - אריה בר

שביית נחלים:
רוב הנחלים הזורמים לכיוון מערב נמצאים על תוואי של נחלים עתיקים אשר זרמו מאזור ירדן למערב. כל זאת לפני היווצרות השבר הסורי-אפריקאי.
מרגע שנפער השבר, נשבו כל הנחלים שממזרח לקו פרשת המים ושינו כיוונם ממערב למזרח.
דוגמא יפה היא נחל רביבים הרחב ששינה כיוונו ונשבע ע"י נחל צין ההולך וגדל.

נמל קיסריה

נמל קיסריה הוא ביטוי נוסף למפעלי הבניה האדירים שהקים הורדוס ברחבי הארץ.
הנמל הוא פלא ארכיטקטוני וכלל פטנטנים לבנייתו.לסיכומו של אריה ותמונות המשחזרות הנמל לחצו כאן.

הסיפור העצוב הוא שקיעתו של הנמל לאורך 2000 שנים לאחר מותו של הורדוס. אך זאת בפעם אחרת...

ים של פסולת - על פגיעה בבעלי חיים

נושא חשוב שיש להכניס לכל טיול וסיור של בני נוער ומבוגרים. אנחנו לא מודעים לגודל ההשפעה של הפסולת האנושית על עולמנו. ואני ממש לא נכנס לנושא האוזון וכו'.

בוא נראה מה קורה סביבנו


כתבה מטבע הדברים גליון 180 על הפסולת בחוף הים

מצגת פשוטה על הפגיעה בחי בסביבות הפיקניקים שלנו.

תמונות יעלים שנפגעו מפסולת בנגב.
שיר היעל ושקית הניילון - קרן ספיר

אני רוצה גם להזכיר פוסט קודם שלי בנושא מיחזור פסולת בישראל.