26.5.2012

סלעי יסוד באזורינו

מקור - אריה בר

מבנה הגולן והחרמון - איור סכמטי

מקור - אריה בר

כרוסת הגליל - תרשים

מקור - אריה בר

צפון השבר הסורי אפריקני

מקור - אריה בר

אגם הלשון - עזרים
מקור - אריה בר
עוד שני עזרים דומים:
בקעת הירדן היוםהבקעה בימי אגם הלשון

למאמר על ימת הלשון בפוסט הקודם.


מערכת הדרכים בנגב

יתכן ובמפה תיתקלו בטעויות קטנות במיקום הדרך/הישוב. זה עזר הדרכה אז אין צורך להיות קטנוניים.

מאמר - תולדות דרכי הנגב  בעבר - זאב משאל - מאתר סנונית

מקור - אריה בר

קישור לפוסט אחר בנושא דרכים קדומות בישראל


תרשים סכמטי של מבנה הכרמל

מקור - אריה בר

אגן הניקוז של ים המלח

מקור - אריה בר

פרשות המים של נחלי מדבר יהודה

בהמשך לפוסט הקודם על קו פרשת המים של מדבר יהודה..
קוי פרשות המים של נחלי המדבר
מקור - אריה בר