20.6.2011

היווצרות הגולן - המחשה


מקור - אריה בראיך נוצרה רמת הגולן
רמת הגולן היא קער, בין החרמון (גיר) מצפון להרי הגלעד מדרום. מתחת לקער התפתח תא מגמתי. המגמה עלתה למעלה לאורך סדקים, בקילוח. המגמה מילאה שטחים ויצרה מישורי בזלת תוך כדי התקררות.
3 קילוחים: לפני  4 (פליאוקן), 2 ו-1 מיליוני שנים.
התפרצות רביעית לפני כ-100,000 שנים, יצרה את התילים הגעשיים בצפון רמת הגולן. התילים יצרו גובה של 700 מטר בצפון הרמה. גובה דרום הרמה 400 מטר. קיימים קילוחים "צעירים" בני 5,000 שנים. כתוצאה מבלייה בחיבורים בין הגיר לבזלת, נוצרים סדקים והתחתרות מים.
הרמה מופרדת מהחרמון בצפון ע"י נחל סער, ובדרום מהגלעד ע"י נחל הירמוך.

הסבר יותר מעמיק על וולקניזם בגולן.

 

תגובה 1: