26.1.2013

שיר השרירים - היסטוריית פיתוח הגוף


דוד אוחז באבן. פסלו המפורסם של מיכאלאנג'לו, פירנצה.
מתוך המאמר הראשון של דר' יחיעם שורק (הידען)

זאת ועוד, צללים רבים הוסרו מפינות ההיסטוריה בשעה שמדעים שונים הכנוסים תחת מטריית מדעי החברה כגון סוציולוגיה, מדעי המדינה, אנתרופולוגיה ועוד נרתמו לטובת מחקרה והעיון בה בתקופה הנידונה ואפשרו לבחון, בזוויות ראיה שונות ומגוונות, את אופן התנהגותהשל החברה והאדם שעמד במרכזה.
תמורות אלה פתחו אשנב חדש לבחינת מיגוון המקורות העומדים לרשות המחקר ההסטורי, ומתוך כך אותם מקורות שנידחו עד אז בשל "חוסר חשיבותם", גויסו עתה לטובתה ותועלתה של ההיסטוריוסופיה על מנת להאיר פינות אפלות בעולם החברה האנושית.
התמורות הנ"ל גוללו יריעה היסטוריוסופית רחבה שבין קפליה נולדו והתפתחו מחקרים רובדיים, בחתכי אורך ורוחב, שייחדו ויעדו את תחום עיסוקם בתתי-נושאים חברתיים-תרבותיים כחקר תולדות האמנות, המוסיקה, הדרמה, הקולינריות … ואף התרבות הגופנית והספורט.
חקר תולדות התרבות הגופנית והספורט הפך אם כן לחלק אינטגרלי מחקר ההיסטוריה, הכפוף לכלליה, ומשום כך יש להתייחס אליו כאל כל נושא היסטורי אחר ויש לנתחו על פי אותם איזמלים בהם משתמשים לצורך ניתוחים היסטוריים.
כהרי ההיסטוריה מבקש חקר תולדות התרבות הגופנית לבחון ולבדוק את החברה האנושית על פעילותה ותכניה. כהרי ההיסטוריה מבקש העיון בנושא הנידון לסדר את מיגוון העובדות תוך בחינה סלקטיבית זהירה מתוך מגמה להענק להן קווי מסגרת בעלת היגיון מסויים. כהרי ההיסטוריה מבקש העיון בנושא הנידון להעמיד במרכזו שאלות של "איך" ו"מדוע" תחת "מי", "מה" ו"מתי". כלומר לנסות לתהות אחר שורשן של תופעות ולמצוא להן הסבר הגיוני. וכהרי ההיסטוריה אמור כל מחקר כזה להתאפיין בסינדרום הספקנות המטיל קו עבה של דגשיות בתחום הסקפטיציזם האינטרפרטטיבי, היינו – האם המסקנה העולה מעניין מסויים מבוססת ומאוששת דיה על מיגוון של עובדות בלתי תלויות זו בזו.
אז מה נותר לנו איפוא? לבחון את הנושא הנידון בקרב עם ישראל בעידן הקדום בכמה וכמה פרקים שיפורסמו בהמשך.


אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה